Monday July 11th 2022
Duo Concert in Tokyo Musashino shiminbunka hall

Ruben Simeo(trp) Azumi Nishizawa(pf)

start: 19h @ Musashino city culture center hall

info :tel 0422-54-2011

2022_07_11_ruben_simeo20227月11日ruben_simeo

BACK